Delproteser

En aftagelig tandprotese kan erstatte de tænder, man har mistet. Det kan være en enkelt eller flere mistede tænder. En sådan tandprotese er løstsiddende og støtter ved hjælp af bøjler på de naturlige tænder, der stadig sidder i munden.
Den aftagelige tandprotese er derfor ofte nemmere at styre end en helprotese og tages ud,
 når den skal børstes. Ofte er det en fordel at lave kroner på enkelte af de tænder, tandprotesen støtter på. Således kan man ofte undvære de synlige bøjler, og protesen sidder så godt fast, at det næsten føles som dine egne tænder. Spørg din tandlæge eller tandplejer, om det kunne være en mulighed for dig.

Helproteser

Bliver de manglende tænder erstattet med en helprotese, vil man i så godt som alle tilfælde skulle gennem en tilvænningsperiode.
Nogle mennesker kan hurtigt vænne sig til disse proteser, mens andre har brug for lidt længere tid. Det gælder dog altid om at bruge protesen så meget som muligt, også under måltiderne. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at isætte implantater (kunstige tandrødder), som protesen kan sidde fast på.